De praktijkvraag beantwoord

– Pieter Moerman

Pieter Moerman werkt bij Katapult, het netwerk van samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven. Hij is daar ‘expert ingewikkelde vraagstukken’.

 

Hij buigt zich in elk nummer van H@P over een dilemma, uitdaging of vraagstuk van een Meetingpoint. Dit keer een vraag vanuit het meetingpoint BEET! 

Lees verder 
Artikel 4_67

Vraag


In de zoektocht naar een betere toekomst voor ons onderwijssysteem, zien Dymphy en Gert van Beet een uitdagende spagaat. Een spagaat die het gevolg is van de huidige onderwijsfinanciering en de strenge blik van de Onderwijsinspectie. Ze zien de dringende behoefte aan inversteringen in het onderwijs van morgen. Maar hoe kunnen we docenten en opleidingsmanagers de ruimte geven om los te breken van de staus quo? Hoe kunnen ze hun kostbare tijd, energie en financiën in innovatief onderwijs steken?

Antwoord

 

Een herkenbaar vraagstuk dat op veel terreinen leeft. De arbeidsmarkt kampt met krapte, ook in sectoren die actief werken aan oplossingen voor dit probleem, zoals bij het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF). Een mogelijke uitkomst hiervoor is onderwijs flexibiliseren. Dat stimuleren we ook door het RIF en wel op twee manieren:

 

Samenwerkende organisaties creëren een flexibele schil om het onderwijs waarbij studenten kunnen inspringen wanneer nodig. Werkdrukpieken worden door de private partijen opgevangen met praktijkopleiders die studenten begeleiden in het uitvoeren van de klus. Zie het als een ecosysteem dat zich naar de vraag aan werk vormt. 

 

Anderzijds zit het hem ook in de flexibilisering van het onderwijsrooster en in vraaggestuurd werken. Een flexibel rooster geeft docenten meer ruimte om te focussen op vragen die er in het bedrijfsleven spelen. Het zorgt ook voor meer maatwerk per student. Docenten en opleidingsmanagers werken hierin vraaggestuurd en kunnen zich dan richten op de vorming van concrete innovaties in het onderwijs. Net als studenten, die hier net zo goed kunnen bijdragen. 

 

Goed voorbeeld van het tweede punt is het RIF ‘Veelzijdiger in beweging’. Omdat de studenten 2 dagen per week in de praktijk werken hebben docenten en opleidingsmanagers meer tijd. Bovendien komen de studenten met allerlei ideeën om het onderwijs te innoveren, simpelweg omdat ze er zelf aan werken.

De praktijkvraag beantwoord 4

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...