Bakery Sweets Center bruist

Tekst: Kirsten van Valkenburg 

Foto’s: Anne van der Woude & Clara Bloemhof & Kirsten van Valkenburg

 

Noordelijke bakkerijen en zoetwarenproducenten staan te springen om personeel. Tegelijkertijd daalt het aantal mbo’ers in de regio sterk. Bakery Sweets Center zet zich als meetingpoint vol energie in voor een gezonde toekomst van deze bedrijven. 

Lees verder 

Bakery Sweets Center organiseerde op 13 oktober in Leeuwarden een laagdrempelige meeting tussen jongeren en bedrijven uit de bakkerij- en zoetwarenindustrie: Futuremakers. Bedrijven zijn op zoek naar personeel, jongeren naar mooi werk. 

 

Eén van de aanwezigen is Jan Jacob van der Zee van bakkerij Van der Zee in Garyp. Het bedrijf is aangesloten bij Bakery Sweets Center. Jan Jacob: “Wij hebben het geluk dat we momenteel geen vacatures hebben, maar ik kom toch even kijken. Ik vertel graag over onze prachtige sector. En ik kan mooi even bijpraten met andere ondernemers.”

Hilco Wagenaar is projectcoördinator van Bakery Sweets Center: “Mooi toch? Dát is de kern van Bakery Sweets Center: samen optrekken.” 

‘De energie in deze club is buitengewoon bijzonder.‘

Emotie

“De bakkerij- en zoetwarenbranche zit barstensvol emotie,” vertelt Hilco. Hij somt op: “Ambachtelijke bakkers die vaak argwanend kijken naar industriële bakkers als hun grootste concurrent. Bedrijven met een lange geschiedenis, familiebedrijven vaak.” Hilco vervolgt: “Die emoties zijn er, maar bij de leden van Bakery Sweets Center is het duidelijk: we trekken samen op. En dat gaat vol gas. De energie in deze club is buitengewoon bijzonder.”

Ondernemers, onderwijs en overheid 

Bakery Sweets Center is een bloeiende bedrijvenvereniging met meer dan 30 aangesloten bedrijven, van ambachtelijke bakkers uit Friese dorpen tot grote industriële spelers. De samenwerking met onderwijs en overheid is sterk. MBO Life Sciences, Hogeschool Van Hall Larenstein, Gemeente Leeuwarden en Provincie Fryslân participeren als volwaardige partners.  

 

Opleiden, innovatie en imago 

Binnen Bakery Sweets Center werkt men aan drie thema’s: maatwerkgericht opleiden, imagoverbetering en onderzoek en innovatie rond grondstoffen, product en techniek. Aan ieder thema is een werkgroep gekoppeld. In alle werkgroepen zijn onderwijs, overheid en ondernemers vertegenwoordigd. “Dat verwachten we ook van onze leden. Aansluiten is meedoen”, voegt Hilco toe.

Artikel 3_64

Onderwijs 

Wijnand Verschuur is accountmanager van MBO Life Sciences in Leeuwarden, een samenwerking tussen Aeres mbo Leeuwarden en Friesland College. Hij is mede-trekker van de werkgroep opleiden.

 

Wijnand: “Eerder ontmoetten bedrijven en scholen elkaar alleen rondom stages, maar nu is er een duurzame relatie. We werken gezamenlijk aan innovaties en doorontwikkeling van opleidingen.”

Artikel 3_65

Zo levert koekproducent Hellema nu een onderzoeksopdracht aan de studenten van MBO Life Sciences. Wijnand: “Een praktijkcase uit hun bakkerij, waar de studenten mee aan de slag gaan onder leiding van een vakdocent. Studenten ontdekken zelf dat ze een kijkje in de keuken van het bedrijf nodig hebben. Ze organiseren vervolgens hun eigen excursie, en Hellema ontvangt hen met open armen.” Met een brede glimlach: “Kijk, daar word ik blij van.” 

‘Samen optrekken, dát is de kern van Bakery Sweets Center.‘

Verder is er in samenspraak met de bedrijven meer samenhang gecreëerd in de bestaande opleidingen. “En we hebben twee cursussen ontwikkeld, die helemaal aansluiten bij de vraag van de bedrijven,” vertelt Wijnand.  

 

Opleiden als prioriteit: hoe? 

Bij die nieuwe cursussen zit ook meteen een pijnpunt. Hilco: “De pilots waren een succes. Nu is het tijd voor de volgende lichting en hebben we moeite om de groepen vol te krijgen. Bedrijven hebben andere prioriteiten: werknemerstekort, corona... Aan de kosten ligt het niet, want een subsidie is geregeld. Hoe zorgen we ervoor dat bedrijven opleiden als prioriteit zien?” 

 

Deze vraag stelden we aan Pieter Moerman van Katapult. Op de volgende pagina van H@P! vind je het antwoord. 

Bakery Sweets Center zet zich als meetingpoint in voor een gezonde toekomst van bakkerijen en zoetwarenproducenten in het noorden van Nederland.

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...