De praktijkvraag beantwoord

– Pieter Moerman

Pieter Moerman werkt bij Katapult, het netwerk van samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven. Hij is daar ‘expert ingewikkelde vraagstukken’.

 

Hij buigt zich in elk nummer van H@P over een dilemma, uitdaging of vraagstuk van een Meetingpoint. Dit keer een vraag vanuit het Bakery Sweets Center uit Leeuwarden.

Lees verder 
Artikel 4_67

Vraag

 

“We hebben twee opleidingen ontwikkeld, helemaal toegespitst op de behoeften van onze partners (bedrijfsleven). Waar opleiders eerder het verwijt kregen dat opleidingen niet aansloten op het werkveld, kunnen ze nu in hun handen klappen. De basiscursus Gistdegen en de Leiderschapstraining zijn exact waar men om vroeg. Beide pilots waren een succes. Maar nu is het tijd voor de volgende lichting en krijgen we de groepen niet vol. Bedrijven hebben andere prioriteiten: werknemerstekort, corona... Aan de kosten ligt het niet, want een subsidie is geregeld. Hoe zorgen we ervoor dat bedrijven opleiden als prioriteit zien?”

Antwoord

 

“Ondernemers kunnen meer voor hun werknemers betekenen door te investeren in leer- en ontwikkelkansen, en om- of bijscholing. Die hebben er behoefte aan, ze verdienen het en zijn het levend kapitaal van het bedrijf. Immers, zonder deze hardwerkende medewerkers bestaat je bedrijf niet.

 

En daar zit misschien wel de crux: doordat bedrijven in de waan van de dag met hun prioriteiten op de korte termijn aan de slag gaan, ziet men niet dat zij op lange termijn tegen grotere problemen aanlopen: de kans op het ontbreken van goede werknemers met actuele skills. Door als opleiding in gesprek te blijven met ondernemers en hen helpt het belang in te laten zien voor hún onderneming om nú te investeren voor de (semi)lange termijn, help je hen om opleiden weer als prioriteit te zien.

 

Verplaats je daarbij in de schoenen van de ondernemer en probeer mee te denken om opleiden binnen de werkzaamheden van het bedrijf te passen. Het valt voor ondernemers niet mee om mensen vrij te maken voor scholing. De klant staat altijd op één en onverwachte klussen gaan voor.

 

Je hebt dus slimme oplossingen nodig. Kijk bijvoorbeeld of de methodiek in de opleiding gekoppeld kan worden aan het dagelijks werk. Of denk aan blended learning om de opleiding effectiever, efficiënter en dus aantrekkelijker te maken. Maar ook het integreren van nieuwe technologieën zoals VR of een deel van de opleiding integreren in een app waarmee deelnemers zelf tijdens werktijd aan de slag kunnen, kan uitkomst bieden. Bij MKB!dee en SLIM zijn al veel slimme oplossingen bedacht om leren en ontwikkelen in het bedrijfsleven de normaalste zaak van de wereld te laten zijn. Kijk vooral eens in het oplossingenboek om inspiratie uit de praktijk te halen."

Peter Moerman van Katapult buigt zich over een vraag van een van de meetingpoints. Dit keer vanuit Bakery Sweets uit Leeuwarden.

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...